I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Telefon: 44-724 52 34 Faks: 44-724 43 43 E-mail: 1lo@1lo-tomaszow.com.pl

Wolontariat

„Tyle sensu w moim życiu, ile jestem potrzebny”

 

Szkolne Koło Wolontariatu działa od kwietnia 2003 roku. Założycielką i dotychczasową opiekunką koła jest mgr Jolanta Janicka.

Celem działania Koła jest niesienie pomocy, przede wszystkim dzieciom, aczkolwiek pomaga również dorosłym, którzy znajdując się w trudnych sytuacjach nie są w stanie sobie poradzić.

Pierwszym dużym wyzwaniem dla Szkolnego Koła Wolontariatu przy I LO była pomoc w organizacji Mistrzostw Świata Osób Niepełnosprawnych w Spale w 2003 r.

W Kole działa ok. 30 wolontariuszy. Wolontariusze kończący szkołę, są zastępowani przez uczniów klas pierwszych.

W trakcie działalności Koło współpracowało i współpracuje z wieloma instytucjami, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż, Dom Dziecka „Słoneczko” w Tomaszowie Mazowieckim, Ośrodek Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola.

Wolontariusze pracują praktycznie codziennie, według ustalonego harmonogramu. Zajęcia w szkołach podstawowych i przedszkolach odbywają się przez cały rok szkolny. W szkole podstawowej nr 13 i 14 młodzież pomaga dzieciom w nauce. Pedagodzy szkół typują uczniów mających problemy z nauką. Wolontariusze pomagają w odrabianiu lekcji, przygotowywaniu do sprawdzianów, powtarzaniu materiału, nadrabianiu zaległości.

Harmonogram tych zajęć jest ustalany przez opiekunkę Szkolnego Koła Wolontariatu przy I LO w porozumieniu z pedagogami szkół podstawowych przy uwzględnieniu planów zajęć wolontariuszy.

Wolontariusze w swojej pracy mogą liczyć na stała pomoc opiekunki Koła i pedagogów ze szkół podstawowych.

W przedszkolach nr 5, 8, 14, 19 i 20 kilka razy w tygodniu wolontariusze czytają przedszkolakom wybrane przez siebie książeczki. Działalność ta wpisuje się w akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

Ponadto wolontariusze biorą udział w przygotowywaniu okazjonalnych przedszkolnych imprez, np. Wielki Bal Księżniczek w przedszkolu nr 19 oraz akcji „Podzielmy się Książkami, z Których Wyrośliśmy”, organizowanej przez przedszkole nr 8. Młodzież zbierała książki, które później trafiły do Hospicjum.

Oprócz tych stałych, codziennych zajęć wolontariusze biorą udział w organizowaniu różnorodnych imprez i akcji zgodnych z celami działalności Koła. Oto niektóre z nich:
•    Koncert Charytatywny na Rzecz Domu Dziecka;
•    Czerwonokrzyska Gwiazdka, czyli przedświąteczna zbiórka pieniędzy i żywności;
•    Świąteczny stroik TPD, czyli wykonywanie i sprzedaż stroików i ozdób choinkowych;
•    Olimpiada Osób Niepełnosprawnych, organizowana przez Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych;
•    Tomaszowska Majówka Integracyjna, organizowana przez Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Fundacji „Razem” – były to zawody lekkoatletyczne i występy zespołów artystycznych osób niepełnosprawnych;
•    Szlachetna Paczka – akcja zorganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Wiosna”, mająca na celu przekazanie wigilijnej pomocy kilkunastu tysiącom ubogich rodzin z całej Polski; wolontariusze wyszukują ubogie rodziny, przeprowadzają wywiady w celu zdiagnozowania potrzeb rodzin kandydackich, przekazują zebrane paczki;
•    Doraźna zbiórka darów dla rodzin, które utraciły dobytek wskutek pożaru;
•    Happening dotyczący propagowania idei honorowego oddawania komórek macierzystych szpiku – akcja zorganizowana i przeprowadzona przez 10 wolontariuszy pod auspicjami DKMS;

Oprócz powyższych form działalności Szkolne Koło Wolontariatu jest otwarte na nowe wyzwania, np.
•    Pomoc matce samotnie wychowującej dzieci w codziennym odbieraniu jej syna z przedszkola i odprowadzaniu go do domu oraz pomoc w nauce jego siostrze.
•    Dotrzymywanie towarzystwa i pomoc w nauce uczennicy gimnazjum po przebytej ciężkiej chorobie, która w poważny sposób ograniczyła jej normalne funkcjonowanie w społeczeństwie – było to na prośbę jej schorowanej babci, która ją wychowuje.
•    Pomoc w codziennych pracach osobie chorej na stwardnienie rozsiane – dotrzymywanie towarzystwa, robienie zakupów, wykonywanie prac domowych.

Działalność Koła, opisywana trzykrotnie w lokalnej gazecie oraz przedstawiana w audycji Radia Fama, jest znana społeczeństwu Tomaszowa, dlatego też bardzo często kontaktują się z opiekunką Koła osoby potrzebujące pomocy. Na wszelkie prośby Wolontariusze starają  się odpowiadać według możliwości.

Ponadto sami wolontariusze są wrażliwi na potrzeby innych ludzi i w ten sposób znajdują ciągle nowe formy działalności.


Spotkania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

I Liceum corocznie organizuje w okresie karnawału bale TPD. Są one formą podziękowania dla sponsorów i darczyńców, którzy szczególnie udzielają się w świadczeniu pomocy dzieciom. W czasie spotkań dokonuje się również wręczania odznaki „Przyjaciel Dziecka”.
Spośród naszych nauczycieli odznaki otrzymali: dyrektor I Liceum Ewa Męcina, Jolanta Janicka, Renata Bernat. Uroczystości uświetnia występ chóru szkolnego.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
w Tomaszowie Mazowieckim

tel. 44-724 52 34, fax 44-724 43 43
e-mail: 1lo@1lo-tomaszow.com.pl