I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Telefon: 44-724 52 34 Faks: 44-724 43 43 E-mail: 1lo@1lo-tomaszow.com.pl

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to nowatorski program edukacyjny, w którym ucznowie zakładają w szkole realnie działającą firmę. Program ten jest realizowany w naszym liceum w ramach zajęć pozalekcyjnych. W programie jest wykorzystywana najbardziej efektywna metoda pracy - nauka przez działanie.

Na czym polega program Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo?

Nasze miniprzedsiębiorstwo zorganizowane jest na wzór spółki jawnej:

  • szukamy pomysłu na produkt/usługę miniprzedsiębiorstwa i weryfikujemy go,
  • opracowujemy biznesplan przedsięwzięcia,
  • gromadzimy kapitał niezbędny do prowadzenia miniprzedsiębiorstwa (pochodzi on z udziałów wnoszonych przez nas, zatem podejmujemy prawdziwe ryzyko biznesowe)
  • organizujemy proces produkcji, świadczenia usług oraz wszelkie działania marketingowe,
  • sprzedajemy swoje produkty/usługi,
  • prowadzimy dokumentację finansową swojej firmy - Froice jest podatnikiem podatku dochodowego i podatku VAT oraz sładek ZUS(w formie uproszczonej).

 

Zapraszamy na nasz facebook'owy fanpage.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
w Tomaszowie Mazowieckim

tel. 44-724 52 34, fax 44-724 43 43
e-mail: 1lo@1lo-tomaszow.com.pl