I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Telefon: 44-724 52 34 Faks: 44-724 43 43 E-mail: 1lo@1lo-tomaszow.com.pl

Honorowe krwiodawstwo darem życia

     Początek honorowego krwiodawstwa w naszym liceum  nastąpił 7 stycznia 2001 roku podczas IX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wtedy to po raz pierwszy nauczyciel wychowania fizycznego  Antoni Smolarek zachęcił uczniów do oddania krwi. Już w następnym roku powstał Klub Honorowych Dawców Krwi PCK, który oficjalnie zarejestrowany został 1 września 2002 roku w Zarządzie Rejonowym PCK. Jego założycielem  i prezesem od początku jest Antoni Smolarek. Uczniowie oddają krew w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa z Łodzi lub w punkcie pobrań RCKiK  na terenie szpitala. W nagłych przypadkach braliśmy też udział w  akcjach  „na ratunek”. Liczba osób chętnych do oddania krwi jest zawsze duża. Dotąd najczęściej krew oddawali Dawid Piwowarski (aż 7 razy), Jakub Najder (6 razy), Bartłomiej Bielicki (6 razy), Radosław Pierściński, Edwin Ambrozik, Damian Kuśmirek, Piotr Ogórek,  Damian Śliwiński, Dawid Seliga, Filip Sosnowski, Dawid Kasprzycki, bracia Arkadiusz, Artur i Grzegorz Jaroszewscy, Maciej Czyż, Norbert Kostanek, Maciej Lukowski, Dominik Zarychta, Wojciech Grela, Bartosz Łuczyński, Karol Brzeziński, Mateusz Małecki, Bartłomiej Stachecki, Szymon Lisiecki, Paweł Wojtaszek. Wśród kobiet na wyróżnienie zasługują Anna Stachowska (5 razy), Katarzyna Gajewska (4 razy), Kinga Kwaśniak, Anna Pawłowska, Marta Kowalczyk, Katarzyna Dębiec, Katarzyna Zaręba, Aleksandra Rybak, Joanna Wójcińska, Magdalena Mieszczanek, Klaudia Sołdon, Ewelina Pietrzyk, Iga Pękalak, Katarzyna Mermer, Daria Szczerba, Żaneta Madzio, Joanna Mieszczanek, Beata Wrona, siostry Justyna, Paulina i Aneta Cukier. Z satysfakcją odnotowujemy  kontynuację honorowego  krwiodawstwa wśród absolwentów. Arkadiusz Jaroszewski,  będąc  dalej członkiem naszego Klubu, oddał już ponad 13 litrów krwi, wypełniając normę na Odznakę „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” II stopnia. W niezbyt odległej przyszłości ten cel mogą  osiągnąć Małgorzata Szalińska i Paulina Cukier . Kilka lat temu za oddanie 6 litrów tego bezcennego leku odznakę III stopnia otrzymał Piotr Wójcik. Krew wciąż oddają  kolejni absolwenci: Remigiusz Ambrozik, Grzegorz Jaroszewski,  Dominik Łaski. Nie sposób wymienić  nazwisk wszystkich szkolnych krwiodawców, ale  każdemu  należą się słowa uznania. To dzięki szlachetnej postawie członków HDK I Liceum pod względem ilości oddanej krwi jest zawsze w czołówce tomaszowskich klubów. Należy dodać, że szkoła co roku uczestniczy w Ogólnopolskim Turnieju w Honorowym Krwiodawstwie „Młoda Krew Ratuje Życie”. Jego celem jest zwiększenie liczby młodych krwiodawców. Odrębnie oceniane są działania na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa,  a w tym zakresie szkoła naprawdę ma się czym pochwalić. W ósmej i dziewiątej edycji  turnieju (2011, 2012 r.) nasza szkoła była najlepsza  w województwie łódzkim, trzy lata temu natomiast zajęliśmy  trzecie miejsce. Wspaniałym osiągnięciem w promocji honorowego krwiodawstwa była druga lokata w finale ogólnopolskim  tego turnieju w 2012 roku. Jednak największym jak dotąd sukcesem szkoły było zwycięstwo w konkursie na najlepszą podstronę  internetową „Promujemy honorowe  krwiodawstwo w naszej szkole” organizowanym przez Zarząd Główny PCK w 2006 roku. Było to wspólne dzieło zespołu uczniów: Mariusza Błocha, Małgorzaty Głąb, Szymona Lechowskiego, Justyny Rybińskiej, prezesa Antoniego Smolarka  i nauczyciela informatyki Tomasza Burakowskiego.  W klasach działają liderzy HDK, których głównym zadaniem jest nabór chętnych przed każdą akcją. W 11-letniej historii klubu najlepszym liderem charakteryzującym się wyjątkowym zaangażowaniem była Katarzyna Dębiec, absolwentka z 2011 roku. Oprócz niej na wyróżnienie zasłużyli kolejni liderzy Anna Stachowska, Agnieszka Matysiak, Dominika Opulska,  Magdalena  Mieszczanek, Urszula Pietrzyk, Jakub Najder, Dawid Seliga.

     Co roku Klub organizuje spotkania informacyjno-promocyjne dotyczące honorowego krwiodawstwa dla uczniów klas II. Propagowaniem krwiodawstwa zajmują się też nauczyciele (m.in. biologii, wiedzy o społeczeństwie). Kolejną formą promocji jest przedstawianie informacji dotyczących honorowego krwiodawstwa oraz wręczanie legitymacji HDK podczas apeli lub uroczystości szkolnych. Informacje dotyczące   działalności Klubu HDK PCK można także znaleźć na stronie internetowej szkoły. O działalności Klubu na bieżąco informują tomaszowskie media. Należy podkreślić, że dyrekcja szkoły zawsze docenia honorowych krwiodawców i liderów  HDK. Warto  też dodać , że klub co roku organizuje zbiórkę pieniędzy na terenie szkoły na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy oraz włączał się do akcji PCK „Gorączka Złota”. Od ponad dziesięciu lat w obu tych kwestach  jesteśmy  najlepsi wśród tomaszowskich szkół ponadgimnazjalnych. Od lat trzon Zarządu Klubu HDK PCK  to Antoni Smolarek – prezes, Mariusz Link (katecheta) – wiceprezes i Marek Grabolus (nauczyciel wychowania fizycznego) – członek.  W wielokrotnie powtarzanej opinii lekarzy, jeśli ktoś dwukrotnie oddał krew, prawdopodobnie uratował życie jednego człowieka.  Dotąd  członkowie naszego klubu (młodzież i Marek Grabolus) oddali ponad 400 litrów krwi, ratując życie ponad 400 osobom. Uzasadnione więc są powody do dumy i satysfakcji w roku 110-lecia szkoły i 55-lecia honorowego krwiodawstwa w Polsce.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
w Tomaszowie Mazowieckim

tel. 44-724 52 34, fax 44-724 43 43
e-mail: 1lo@1lo-tomaszow.com.pl