I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Telefon: 44-724 52 34 Faks: 44-724 43 43 E-mail: 1lo@1lo-tomaszow.com.pl

Projekt e-Twinning

Od grudnia 2009 do lutego 2011 grupa 30 uczniów naszej szkoły brała udział w projekcie „Me, my school, my town and my region” („Ja, moja szkoła, miasto i region”) realizowanym na platformie internetowej e-Twinning, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt składał się z 5 części, w których uczniowie przy pomocy prezentacji PowerPoint , filmów video i dokumentów tekstowych przedstawiali siebie, szkołę, miasto i region. Szkoły partnerskie biorące udział w projekcie to Maison Familiale Rurale z miejscowości Saint Florine we Francji oraz Brogårdsgymnasiet z Kristinehamn w Szwecji. W projekcie uczestniczyło około 70 uczniów ze wszystkich placówek, koordynatorem szkolnym jest Marta Szymańska.

Celem projektu była aktywizacja uczniów, rozwijanie kompetencji informatycznych, wykorzystanie języka angielskiego w sytuacjach życia codziennego, poznanie rówieśników z całego świata oraz prezentacja szkoły, miasta i regionu na szerszym forum.

 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
w Tomaszowie Mazowieckim

tel. 44-724 52 34, fax 44-724 43 43
e-mail: 1lo@1lo-tomaszow.com.pl