I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Telefon: 44-724 52 34 Faks: 44-724 43 43 E-mail: 1lo@1lo-tomaszow.com.pl

Projekt POKL

Podsumowanie Projektu POKL „Poszerzamy horyzonty” – 31.03.2011r.

Czwarta konferencja w ILO była poświęcona podsumowaniu realizowanego od 13 miesięcy projektu pt. „Poszerzamy horyzonty” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez UE. Program dotyczy priorytetu IX – rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania i poddziałania dotyczącego wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty, a także dla uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji.

Czytaj dalej

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
w Tomaszowie Mazowieckim

tel. 44-724 52 34, fax 44-724 43 43
e-mail: 1lo@1lo-tomaszow.com.pl