I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Telefon: 44-724 52 34 Faks: 44-724 43 43 E-mail: 1lo@1lo-tomaszow.com.pl

Symbolika herbu szkoły

symbol 1 Tarcza herbowa jednopolowa, owalna oraz rzymska cyfra I i nazwa LICEUM nawiązują do antycznej Świątyni Apollina Likejosa w Atenach, gdzie w 335 - r. p.n.e. Arystoteles założył pierwszą, szkołę filozoficzną LICEUM. We Francji od 1802 r. przyjęło się określać tą nazwą szkoły średnie przygotowujące do studiów wyższych w myśl arystotelesowej maksymy - proclamatio meden agan (wszystko w miarę). Napis Tomaszów Maz. oraz herb Rawicz podkreślają związek emocjonalny i historyczny z miastem, w którym szkoła działa. Dziękujemy gospodarzom naszego grodu za udzielenie nam przywileju umieszczenia znaku herbowego Ostrowskich (Ojców założycieli Tomaszowa Maz.) w herbie I Liceum. Otwarta księga oraz kaganek symbolizują edukację i postęp. Ceglano - czerwone tło księgi nawiązuje do charakterystycznej, na trwałe wpisanej w pejzaż miasta neoklasycznej bryły architektonicznej I Liceum.

 

 k

symbol 2

Na prawej karcie księgi - kaduceusz, laska heroldów, posłów i kupców umieszczona przez fundatorów na ośmiu zewnętrznych pilastrach frontowych gmachu towarzyszy szkole od momentu jej powstania, a więc od 1903 roku. Hermes jako dziecko ukradł Apollinowi część stada, a z wnętrzności zabitych na ofiarę zwierząt zrobił struny do liry, którą wykonał ze skorupy żółwia Podarował ją Apollinowi dla przebłagania jego gniewu, w zamian otrzymał laskę zwaną kaduceuszem, która miała właściwości uśmierzania sporów i godzenia nieprzyjaciół. Kaduceusz - w naszym herbie - laska heroldów i posłów wykonana z drzewa wawrzynu, opleciona ornamentem w kształcie dwóch wężów, symbol pokoju i handlu nawiązuje do tradycji Szkoły Handlowej i Koedukacyjnego Gimnazjum Humanistycznego Stowarzyszenia Kupców z lat 1903 - 1933. 

 Arabska liczba 1903 w kolorze czarnym w dolnym polu to rok założenia szkoły


Autorem Logo jest Bartosz Maj

 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
w Tomaszowie Mazowieckim

tel. 44-724 52 34, fax 44-724 43 43
e-mail: 1lo@1lo-tomaszow.com.pl