I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Telefon: 44-724 52 34 Faks: 44-724 43 43 E-mail: 1lo@1lo-tomaszow.com.pl

Patron szkoły

patron

Jarosław Dąbrowski – o pseudonimie Łokietek (1836-1871), był polskim działaczem niepodległościowym. Jako młody oficer pełnił służbę w wojsku carskim w Petersburgu, działając w tajnym Kole Oficerskim. Od 1862 kwatermistrzuje 4 dywizji stacjonującej w Warszawie. Współpracował z Komitetem Oficerów Rosyjskich. Jako działacz stronnictwa "czerwonych", rozbudował tę organizację. Wszedł w skład Komitetu Miejskiego, późniejszego Centralnego Komitetu Narodowego, jako kierownik wydziału wojskowego mającego za zadanie skoncentrowanie wszystkich praktycznych przygotowań powstańczych, m.in. gromadzenie broni, rozpowszechnianie regulaminów i instrukcji, ćwiczenia wojskowe.

 Planował wybuch powstania na czerwiec 1862 i opanowanie przy pomocy oficerów rosyjskich w pierwszym etapie Warszawy oraz Cytadeli Warszawskiej i Modlińskiej wraz z arsenałem broni. Był On bohaterem walk za naszą i waszą wolność, wybitnym dowódcą, naczelnikiem miasta Warszawy, przewodniczącego Wydziału Wojennego Centralnego Komitetu Narodowego z 1862 r. oraz generałem i naczelnym wodzem Sił Zbrojnych Komuny Paryża. Poległ na barykadach w pobliżu Montmartre 23 maja 1871 roku, został następnie pochowany na cmentarzu Pere Lachoise. 

 
 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
w Tomaszowie Mazowieckim

tel. 44-724 52 34, fax 44-724 43 43
e-mail: 1lo@1lo-tomaszow.com.pl