I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Telefon: 44-724 52 34 Faks: 44-724 43 43 E-mail: 1lo@1lo-tomaszow.com.pl

Mobilności w Irlandii w Programie Erasmus+

WAKACJE 2017

Nasz Projekt „Kreatywny nauczyciel to kreatywny uczeń i świadomy obywatel Europy” w ramach Akcji Mobilność Kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja Szkolna Narodowej Agencji Programu Erasmus+ obejmuje 8 mobilności do krajów UE. Pierwsze 2 odbyły się na przełomie lipca i sierpnia 2017 roku. Nauczycielki z naszej szkoły pojechały do Cork w Irlandii. Jedna z nich, Pani Dorota Chruścielewska-Chojnacka uczestniczyła w kursie języka angielskiego, a druga, Pani Anna Spryszyńska doskonaliła swój warsztat pracy z zakresu metodyki nauczania.

Pani Anna utwierdziła się w swoich umiejętnościach, wymieniła doświadczenia z metod pracy z nauczycielami z innych państw europejskich oraz nawiązała kontakty ze szkołami we Włoszech, Hiszpanii i innych państwach UE. Podniosła tym samym swoje kompetencje, osiągnęła cel mobilności i uzyskała odpowiednie certyfikaty. 

Pani Dorota jest również usatysfakcjonowana mobilnością w Irlandii, gdyż potrafi porozumiewać się w języku angielskim, pozbyła się barier w komunikacji międzykulturowej i strachu przed mówieniem w języku obcym, co w przyszłości będzie skutkować tym, że będzie mogła uczestniczyć w międzynarodowych projektach realizowanych przez I LO.  Zwiększyły się jej kompetencje i z pewnością osiągnęła cel zakładany przez program Erasmus+, potwierdzony odpowiednimi certyfikatami.

Mobilności obu nauczycielek zakończyły się sukcesem, a oferta szkoleniowa szkoły w Cork w pełni zaspokoiła potrzeby zawodowe obu Pań ,jak i potrzeby szkoły. Ich pobyt nie polegał jedynie na doskonaleniu zawodowym, ale również na możliwości zwiedzania Irlandii, poznania jej historii i kultury. Kontakty nawiązane w czasie mobilności z pewnością zaowocują kolejnymi mobilnościami i współpracą naszej młodzieży z uczniami szkół z państw w UE, nadając naszej szkole europejski wymiar.

Mobilności w Niemczech w Programie Erasmus+

WAKACJE 2017

Kolejną mobilnością w naszym Projekcie „Kreatywny nauczyciel to kreatywny uczeń i świadomy obywatel Europy” w ramach Akcji Mobilność Kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja Szkolna Narodowej Agencji Programu Erasmus+ był wyjazd nauczycielki języka niemieckiego Pani Ewy Czajki do Berlina w terminie od 14 do 25 sierpnia 2017 roku do szkoły językowej Did Deutsch Institut.

Pani Ewa Czajka uczestniczyła w kursie dla nauczycieli „Fortbildungskurs fur Deutschlehrer”, brała udział w zajęciach, w których mogła odświeżyć swoje umiejętności językowe, poznać kulturę innych krajów, natomiast w module hospitacyjnym wymieniła doświadczenia z innymi nauczycielami i poznała metody nauczania języka niemieckiego na wszystkich kontynentach.

Ponadto, uczestniczyła w szerokim programie kulturalnym, dzięki któremu zwiedziła najważniejsze obiekty  historyczne Berlina. Wróciła do kraju pełna wrażeń, z  przekonaniem, że język niemiecki jest językiem ważnym bez względu na to pod jaka szerokością geograficzna mieszkamy.

Nawiązała kontakty z nauczycielami języka niemieckiego z krajów UE, m.in. z Republiki Czeskiej i Węgier,  które zaowocują w przyszłości szkołami partnerskimi. Zwiększyły się jej kompetencje i osiągnęła cel programu Erasmus+. Na zakończenie kursu Pani Ewa Czajka uzyskała Certyfikat Did Deutsch Institut.

 

Mobilności w Szkocji w Programie Erasmus+

ROK SZKOLNY 2017/2018

Kontynuując nasz Projekt „Kreatywny nauczyciel to kreatywny uczeń i świadomy obywatel Europy” w ramach Akcji Mobilność Kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja Szkolna Narodowej Agencji Programu Erasmus+, Pani Marta Szymańska, nauczycielka języka angielskiego i Wiedzy o Kulturze pojechała do Edynburga w Szkocji. Mobilność trwała od 03 do 10 września 2017 roku.

Pani Marta Szymańska była uczestnikiem kursu CLIL Plus Culture.  Brała udział w zajęciach językowych i metodycznych, doskonaląc swoje umiejętności, poznając nowe metody nauczania, nawiązując kontakty z wykładowcami i nauczycielami w Szkole Językowej „Inlingua” w sercu Edynburga. Mobilność, zakończona Certyfikatem, ze wszech miar spełniła pokładane w niej oczekiwania pod względem szkoleniowym.

Poza wymiarem edukacyjnym, Erasmus+ daje uczestnikom szansę zwiedzania kraju, w którym odbywa się mobilność i Pani Marta Szymańska skwapliwie z tej możliwości skorzystała. Zwiedziła, m. in.: najsłynniejszy Zamek w Edynburgu, Holyrood Palace, Arthur’s Seat z przepięknym widokiem na miasto, Royal Mile i Jacht Królewski HMY Britannia. Była również w Glasgow, St. Andrews i w Falkirk. Podczas pobytu miała okazję spróbować tradycyjnych szkockich dań, np.: haggis i shortbread (kruche, maślane ciasteczka).

Mamy nadzieję, że nawiązane kontakty będą w przyszłości procentować wymianą naszych uczniów z uczniami innych szkół z krajów UE oraz zwiększyć liczbę międzynarodowych projektów realizowanych przez I LO. Tak trzymać!

 

Mobilności w Niemczech w Programie Erasmus+

ROK SZKOLNY 2017/2018

Projekt „Kreatywny nauczyciel to kreatywny uczeń i świadomy obywatel Europy” w ramach Akcji Mobilność Kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja Szkolna Narodowej Agencji Programu Erasmus+, jest już za półmetkiem. Pierwszą turę mobilności w tym roku szkolnym zamknęła Pani Kinga Szturnoga, nauczycielka języka niemieckiego, wyjazdem do Raztyzbony w Niemczech w dniach od 19 do 25 listopada 2017 roku.

Pani Kinga Szturnoga była uczestnikiem szkolenia metodyczno-językowego dla nauczycieli języka niemieckiego „Auffrischungskurs : Methoden und Sprache”. Celem zajęć było doskonalenie umiejętności języka niemieckiego, poszerzenie wiadomości kulturowych oraz wymiana doświadczeń z nauczycielami z różnych krajów, m.in.: Danii, Szwajcarii, Szwecji, Słowacji i Bułgarii.

Ponadto, uczestniczyła w zajęciach w szkole niemieckiej, dzięki którym wymieniła doświadczenia z innymi nauczycielami z zakresu metodyki i dydaktyki nauczania języka niemieckiego.

Udział w kursie to przede wszystkim cenne doświadczenie pod względem zawodowym jak i możliwość poznania historii i zabytków przepięknego miasta Regensburg (Ratyzbona) w Bawarii w Niemczech.

Cieszymy się, że nauczyciele wracają z mobilności bogatsi w doświadczenia, którymi chcą dzielić się z nauczycielami I Liceum Ogólnokształcącego i innych szkół ponadgimnazjalnych powiatu i miasta Tomaszowa Mazowieckiego, dając wiarę, że korzystanie z programów unijnych, takich jak Erasmus+ jest nie do przecenienia. Szukamy kolejnych możliwości zbliżenia się do Europy.

 

Konferencja ERASMUS+ „Kreatywny Nauczyciel to Kreatywny Uczeń”

Erasmus+ to program szkoleń językowych, językowo – metodycznych i specjalistycznych. 5 grudnia w I Liceum odbyła się konferencja pt. „Kreatywny nauczyciel to kreatywny uczeń i świadomy obywatel Unii Europejskiej”, która była podsumowaniem tego edukacyjnego przedsięwzięcia. Podstawowym założeniem spotkania było podzielenie się doświadczeniami, jakie zdobyli uczestniczący w ni nauczyciele, wskazanie możliwości wykorzystania ich w codziennej pracy pedagogicznej oraz upowszechniania, że kreatywność jest jedną z najważniejszych cech współczesnego nauczyciela, który czerpiąc ze swojego potencjału intelektualnego kształci świadomych młodych obywateli Unii Europejskiej. W konferencji uczestniczyli m. in. Pani Barbara Robak- Członek Zarządu Powiatu, Joanna Nawrotkiewicz z Zakładu Literatury Niemieckojęzycznej Wydziału Germanistyki Uniwersytetu Łódzkiego oraz dyrektorzy tomaszowskich szkół: Tomasz Węgrzynowski (II LO), Dariusz Kwiatkowski (ZSP nr 1), Mariola Przybylska (ZSP nr 2), Katarzyna Banaszczak (ZSP nr 3), Magdalena Fałek (ZSP nr 6), Tomasz Migała (ZSP nr 8), Mirosława Tomczyk (SP nr 1), Wacława Bąk (SP nr 10), Jolanta Jabłońska (SP nr 6), Aneta Jarząbek (SP nr 11) i Alicja Wolak – Plichta (SP Tomek).
O swoich przemyśleniami na temat efektów zagranicznych warsztatów metodycznych z uczestnikami konferencji rozmawiały Anna Spryszyńska i Marta Szymańska- nauczycielki języka angielskiego, Ewa czajka i Kinga Szturnoga- nauczycielki języka niemieckiego oraz Dorota Chruścielewska–Chojnacka – nauczycielka przedsiębiorczości i edukacji dla bezpieczeństwa. Wszystkie panie zgodnie stwierdziły, że udział w programie to nie tylko szansa zdobycia nowych doświadczeń, innowacyjnych metod pracy czy doskonalenia swoim kompetencji językowych, ale także możliwość nawiązania współpracy międzynarodowej między szkołami. Swoją prezentację o sposobach wykorzystania nowych umiejętności w praktycznej nauce języka niemieckiego przedstawiła pani Joanna Nawrotkiewicz. Podsumowaniem spotkania były niezwykle inspirujące warsztaty językowe dotyczące neurodydaktyki, czyli interdyscyplinarnej nauki, której celem jest integracja wyników badań neurologicznych i badań mózgu w dydaktyce oraz wypracowanie zasad i propozycji skutecznego nauczania i uczenia się. Prowadząca warsztaty pani Sylwia Wilmańska zwróciła uwagę na fakt, że mózg zawiera tylko te połączenia nerwowe, które są potrzebne. Duża rolę w stymulacji mózgu odgrywa muzyka i sztuka, zaś czynniki emocjonalne wzmacniają efektywne uczenie się. Dziś badania naukowe na temat neurodydaktyki potwierdzają, że podstawą procesu uczenia się jest podstawa emocjonalna.

Wdrażanie efektów  Programu Erasmus+ w naszej szkole.

Nauczyciele naszej szkoły uczestniczący w Projekcie w ramach Erasmus + „Kreatywny nauczyciel , to kreatywny uczeń i świadomy obywatel Europy”, wdrażają umiejętności nabyte na mobilnościach w Niemczech w   swojej pracy w szkole.  Przykładem jest pani Kinga Szturnoga, która uczestniczyła w bardzo dobrym kursie języka niemieckiego w Ratyzbonie jesienią ubiegłego roku.
Jednym z pomysłów zrealizowanych w wyniku szkolenia w Niemczech była Noc Biblioteki, która odbyła się w dniu 15 czerwca 2018 roku.  Celem całego przedsięwzięcia było pobudzenie aktywności, kreatywności i swobodnego myślenia ucznia oraz  wzmocnienie poczucia przynależności europejskiej.
Spotkani e w Noc Biblioteki składało się z kilku części. Na początku uczniowie czytali fragmenty książki kryminalnej „Alte Suenden” autorstwa Susanne Mischke, dalej nastąpiła prezentacja kultowego filmu  z 1998 roku, obsypanego licznymi nagrodami, „Lola Rennt” w reżyserii Toma Tykwera.
Po obejrzeniu filmu nastąpiła burzliwa, emocjonalna dyskusja  inspirowana filmem i jego głębokim przesłaniem moralnym.
Wymiana myśli była fascynująca. Wśród młodych ludzi powstały emocje,  sytuacje w filmie porównywali do życia, wyciągali wnioski służące interpretacji  tego, jaki wpływ  na życie mają niepozorne wydarzenia i niby nic nieznaczące spotkania.  Poziom wypowiedzi i zaangażowanie w dyskusje świadczyło  głębokim przeżyciu filmu.
Na zakończenie spotkania odbył się quiz. Zwycięzcy  otrzymali nagrody.
Noc Bibliotek uzmysłowiła młodzieży, że warto obcować z kulturą niemiecką  w jej rozmaitych formach.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
w Tomaszowie Mazowieckim

tel. 44-724 52 34, fax 44-724 43 43
e-mail: 1lo@1lo-tomaszow.com.pl