I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Telefon: 44-724 52 34 Faks: 44-724 43 43 E-mail: 1lo@1lo-tomaszow.com.pl

  • Zbior Asy
  • 149
  • Welcome Home
  • Working Team
  • True to Craft
  •  DSC3008
  •  DSC3037

Wizyta gości z Izraela w I Liceum w ramach Programu Twin Schools

W dniach 21 – 28 lutego, gościliśmy w I Liceum grupę uczniów z Izraela. Program Twin Schools obejmujący uczniów ze szkół średnich z miasta Petah Tykva sąsiadującego z Tel Avivem trwa już 5 rok. 

14-osobowa grupa młodzieży wraz z 3 opiekunami przybyli na lotnisko w Warszawie w środę 21 lutego. Po przywitaniu z rodzinami, u których izraelscy uczniowie zamieszkali, nadszedł czas na ucztę duchową – przedstawienie autorstwa Kariny Górny pt.: „Saligia”. Spektakl operujący światłem, muzyką i obrazami rozumiany był bezbłędnie przez izraelską młodzież.  Rozmowy o przedstawieniu i na inne tematy kontynuowane były na uroczystej kolacji, na którą zaproszeni byli również członkowie władz powiatowych.

Zobacz zdjęcia w galerii...

Następnego dnia uczniowie z Izraela, wraz z goszczącymi ich w swoich domach uczniami z naszej szkoły, pojechali na wycieczkę do Łodzi. Program zwiedzania „Łódź w pigułce” obejmował Księży Młyn, Park Źródliska, pałac Scheiblera, Szkołę Filmową, ul. Piotrkowską, dom A. Rubinsteina, Łódzką Aleję Gwiazd, Manufakturę – Pałac Izraela Poznańskiego.

W piątek pokazaliśmy naszym gościom okolice Tomaszowa: Spałę - COS, Inowłódz oraz w Tomaszowie -Arenę Lodową. Odwiedziliśmy też cmentarz żydowski, na którym młodzież izraelska dostarczyła nam wzruszeń, modląc się i śpiewając – czcząc tym samym zmarłych, pochowanych na tutejszym cmentarzu. Po południu zaprosiliśmy ich do Fit Fabrik, gdzie ćwiczyliśmytężyznę fizyczną na różnych przyrządach i zbieraliśmy siły na kolejne, pełne wrażeń dni.

W sobotę – szabas, zgodnie z tradycją Izraelici odpoczywają, więc była to okazja dla rodzin ich goszczących na lepsze wzajemne poznanie się i bycie razem. W niedzielę pojechaliśmy na cały dzień do Lublina, gdzie zwiedziliśmy m.in.: synagogę, cmentarz żydowski, Muzeum KUL, zamek, Stare Miasto, Pomnik Ofiar Getta.Kolejny dzień spędziliśmy w Warszawie, gdzie opróczStarówki, pomnika Powstania w Getcie Warszawskim, Zamku Królewskiego, zwiedziliśmy Muzeum Historii Żydów Polskich-Polin, które pozostawiło na naszych gościach niezapomniane wrażenia.

Ostatni dzień pobytu izraelskiej delegacji spędziliśmy razem w naszej szkole. Był to czas refleksji, w trakcie wyjątkowej uroczystości – Dniu pamięci, który zatytułowaliśmy Pamięć i Tożsamość. Znamienici goście przyjęli nasze zaproszenie na tę uroczystość: Starosta Powiatu Pan Mirosław Kukliński, który przybliżył nam sylwetkę Witolda Pileckiego, Dyrektor IPN w Łodzi Pan Dariusz Rogut, który opowiadał nam o Janie Karskim, rotmistrzu Witoldzie Pileckim, Irenie Sendlerowej, Halinie Kossak-Szczuckiej i innych bohaterach II wojny światowej. O członkach swoich rodzin, którzy otrzymali zaszczytny tytuł „Sprawiedliwy wśród narodów świata”, opowiadali ksiądz doktor Piotr Przesmycki i Pani Małgorzata Kulbas.

Tydzień spędzony z młodzieżą izraelską dostarczył nam wielu wrażeń, radości i nadziei, że dzięki młodemu pokoleniu, wspaniale rozumiejącemu się pomimo różnic kulturowych, nasz świat w przyszłości będzie lepszy.

Treść wzruszającego przemówienia Pani Dyrektor Ewy Męciny, które wygłosiła na otwarciu Dnia Pamięci znajduje się poniżej.

Dzień Pamięci w I Liceum

27.02.2018

Witam Państwa bardzo serdecznie na wyjątkowej uroczystości – Dniu pamięci, zatytułowanym przez nas Pamięć i Tożsamość - słowa tak ważne i mądre, których po raz pierwszy w podobnym kontekście użył nasz wielki Polak Jan Paweł II.

Spotkaliśmy się razem, by uświetnić pobyt naszych gości z Izraela prezentacją sylwetek kilku niezwykłych ludzi - Polaków, którzy swym życiem dali świadectwo człowieczeństwa i tego: „kim jest człowiek”. Pierwszą z nich jest postać dziś wszystkim znana – rotmistrz Witold Pilecki, kolejnymi - bohaterowie znani tylko najbliższym, a nie mniej odważni i godni poznania -  rodzina - ojca Piotra Przesmyckiego, doktora teologii moralnej, i babcia - pani Małgorzaty Kulbas, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych.

I Liceum kontaktuje się ze szkołą w Petach Tikva od 2012 roku. Współpracujemy na wielu płaszczyznach: językowej - doskonalimy język angielski we wzajemnych kontaktach, geograficznej – poznajemy środowisko geograficzne naszych państw i historycznej – poznajemy historię naszych ojczyzn. Dzisiejsza uroczystość jest tego najlepszym przykładem. Podczas tegorocznego pobytu naszych gości z Izraela w Polsce, pokazaliśmy im stolicę naszego regionu - Łódź, ziemię tomaszowską i nasze miasto oraz Warszawę i Lublin. Dziś prezentujemy historię 20. wieku – najtragiczniejszy czas dla obu narodów i ukazujemy to, co nas łączy: akty najwyższego bohaterstwa ze strony Polaków, obywateli II Rzeczypospolitej, ratujących rodziny żydowskie.

Dzięki wzajemnym kontaktom stwarzamy młodym pokoleniom możliwość budowania właściwych relacji między naszymi narodami, których  przez wiele wieków łączył wspólny los . Pamięć i tożsamość jest dla każdego narodu bardzo ważna, bo bez zrozumienia przeszłości nie da się zbudować przyszłości. Dlatego tak cenny jest dla nas ten dzień i pobyt w naszej szkole tylu znamienitych gości, którzy swoją wiedzą, doświadczeniem i mądrością uświetnią i dopełnią ten niezwykły Dzień pamięci.

Zanim oddam głos naszym gościom, chcę państwu w paru słowach powiedzieć, jak wyjątkową szkołą jest I LO. Szkoła ma już 115 lat i niesamowitą historię, a tworzyli ją niezwykli ludzie, uczniowie i nauczyciele, których poczucie patriotyzmu i sprawiedliwości, uczciwości i prawości skłaniało do heroicznych czynów. Wspomnę tylko o jednym z nich Karolu Wejmanie absolwencie I LO z 1939 roku  - harcerzu, żołnierzu podziemia, uczestniku  Powstania Warszawskiego. Po II wojnie światowej osiedlił się w Australii. W 1981 roku z rąk przedstawiciela rządu Izraela otrzymał wyróżnienie -  medal „Sprawiedliwy wśród narodów świata”.

Świadectwo jego heroicznych czynów dali: Maria Aronson – jego późniejsza żona, Edward Kreutzberg – Orlica, obydwoje uratowani z getta tomaszowskiego oraz Maria Halska i jej syn ze Stanisławowa na Ukrainie, których przewiózł pod okiem gestapo do Krakowa i ukrył u znajomych.

Zdobywał dodatkowe kartki żywnościowe dla Żydów zamkniętych w getcie tomaszowskim oraz przekazał rodzinie Marii Aronson tonę węgla do getta.

Ważna jest również jego działalność już w Australii. Kiedy w Polsce powstaje Solidarność, on zakłada w Sydney Związek Wolnych Polaków „Solidarność”, którego celem była pomoc finansowa i materialna dla Polaków w ojczyźnie. Karol Weyman zmarł w 2003 roku w Sydney.

Należy wspomnieć także, że nasza szkoła była niezwykła z tego powodu, że na początku 20. wieku – w jednej ławce siedział Polak z Niemcem, Żydem, Rosjaninem. W szkole uczyli nauczyciele polscy i żydowskiego pochodzenia, jak Henryk Różycki – Rozenfarb – matematyki, fizyki, Mojżesz Sanina - nauczyciel religii, pastor Leon May - łaciny i kultury antycznej, zaś historii i religii katolickiej - ks. Józef Gożdzik.

„Dziwna to była szkoła. Nie program wszakże i nie wybitne siły nauczycielskie dały szkole wyjątkową pozycję. Była to spójnia serc, instytucja niemal charytatywna, środowisko rozumiejące niedostatek ludzi i niosące pomoc….. byliśmy organiczną spoistością”, to cytat z listu Tadeusza Roy Rojewskiego – absolwenta z 1930 roku, który dalej pisze: „Przekrój narodowościowy pupilów szkoły przedstawiał się niezwykle – Żydzi, Niemcy, Polacy, zdarzył się Gruzin i Ukrainiec. Mogę z dumą powiedzieć, że nie było między nami różnic rasowych, narodowościowych czy religijnych. Stanowiliśmy rodzinę.”

Jak niezwykłe są nasze - Polaków dzieje, dziś po tylu latach znów w I Liceum są razem młodzież polska i izraelska, ale tak jak w cytowanej książce zdarzy się także Ukrainka – tym razem.

I znów uczymy się tolerancji, szacunku do drugiego człowieka i otwartości  na inne kultury, bo przecież dziś świat jest wielką globalną wioską.

Obecni na uroczystości „Dzień Pamięci”  w dniu 27 lutego 2018 r.

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Maz.

 Kukliński  Mirosław   Starosta Tomaszowski 
 Kowalczyk Dariusz   Wicestarosta
 Majchrowski Piotr    Przewodniczący Rady Powiatu
 Ogórek   Leszek     Członek Zarządu  
 Matysiak   Bartłomiej   Członek Zarządu 
 Wendrowski Waldemar  Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu
 – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale
 Rogut Dariusz   Dyrektor IPN w Łodzi
 Kulbas Małgorzata  Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
 Ks. Piotr Przesmycki  Ojciec Salezjanin
 Ks. Prałat dr Edward Wieczorek  proboszcz sanktuarium Św. Antoniego
 Ks. Paweł Dziedziczak  proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusowego
 Łojszczyk Elżbieta   Dyrektor Powiatowego Centrum Animacji
 Przedstawiciele mediów regionalnych i lokalnych – oddziału TVP w Łodzi,  Dziennika Łódzkiego,
 Radia FAMA, TiT-u

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
w Tomaszowie Mazowieckim

tel. 44-724 52 34, fax 44-724 43 43
e-mail: 1lo@1lo-tomaszow.com.pl