I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Telefon: 44-724 52 34 Faks: 44-724 43 43 E-mail: 1lo@1lo-tomaszow.com.pl

  • Zbior Asy
  • 149
  • Welcome Home
  • Working Team
  • True to Craft
  •  DSC3008
  •  DSC3037

Wesołych wakacji

wakacje 

Pełnych dobrej pogody, zabawy, ciekawych przygód

oraz radosnych i pięknych chwil

podczas rozpoczynających się wakacji

życzy wszystkim
redakcja strony

PODSUMOWANIE PROJEKTU „ZDOLNY UCZEŃ – ŚWIETNY STUDENT” W ROKU AKADEMICKIM 2017-2018

W dniu 22 czerwca 2018 roku w Sali Senatu Uniwersytetu Łódzkiego spotkali się uczniowie szkół średnich z województwa łódzkiego uczestniczący w projekcie oraz ich opiekunowie zarówno ze szkół macierzystych jak i uczelni.

Celem spotkania było podsumowanie pracy uczestników w kończącym się roku szkolnym. Wysłuchano 11 prezentacji z różnych dziedzin nauki podsumowujących dokonania uczestników projektu. Jedną z prelekcji pod tytułem „Optymalne reguły polityki pieniężnej w nowokeynesistowskim modelu DSGE dla Polski". zaprezentowały absolwentki naszej szkoły Justyna Borkowska i Natalia Stefańczyk.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem uczniom certyfikatów, zaś ich opiekunowie otrzymali pisemne podziękowania za pracę i zaangażowanie w realizację programu.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

22 czerwca odbyła się w I Liceum uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018. Tradycyjnie pani dyrektor wręczyła świadectwa uczniom, którzy z wyróżnieniem otrzymali promocję do wyższych klas. Wręczono nagrody wszystkim tym, którzy angażowali się w prace na rzecz szkoły, reprezentując 1 Liceum w środowisku lokalnym. Wśród zaproszonych gości był pan Jerzy Kowalczyk – sekretarz Starostwa Powiatowego, który życzył zarówno gronu pedagogicznemu, jak i uczniom bezpiecznych wakacji. O potrzebie bezpieczeństwa mówiła również pani Marta Mysur starszy sierżant z Komendy Policji w Tomaszowie Mazowieckim. Bardzo wzruszającym punktem piątkowej uroczystości było pożegnanie pani profesor Małgorzata Padar, która po wieloletniej pracy w naszej szkole postanowiła odejść na emeryturę. Podziękowania dla pani profesor przygotowała  klasa 2b, której pani Padar była wychowawczynią. Forma koncertu najpiękniejszych piosenek połączonych z piękną recytacją wywołała silne emocje, u wielu obecnych pojawiły się łzy wzruszenia. Na koniec wręczono jeszcze książeczki Honorowych Dawców Krwi. Pani Dorota Chojnacka – Chruścielewska przypomniała wszystkim, że wakacje są szczególnie trudnym okresem, kiedy zawsze brakuje krwi, dlatego jest ciągła potrzeba dzielenia się tym bezcennym darem. Życzenia udanych, radosnych, pełnych bezpiecznej aktywności wakacji zakończyły piątkowa uroczystość. ODPOCZYWAJCIE BEZPIECZNE!

Zobacz film w galerii....

Dzień Sportu Szkolnego

19 czerwca  w naszej szkole odbyła się kolejna edycja szkolnej imprezy-  Dzień Sportu zorganizowanej przez nauczycieli wychowania fizycznego: p. Monikę Borowczyk-Jóźwik, p. Aldonę Kapruziak, p. Krzysztofa Włoska, p. Marka Grabolusa. Jak na promotorów sportu na co dzień rozpoczęliśmy od  rozgrzewki przygotowanej przez dziewczyny z klas Ib i IIc. Program imprezy zawierał propozycje różnorodnych form konkursów rekreacyjno-sportowych, takich jak: tor przeszkód, przysłowia, strzał na bramkę, kalambury klasowe, bieg slalomem kozłując piłkę, drużynowy bieg slalomem, sztafeta wahadłowa na piłce uszatce i przeciąganie liny.
Uczestnikami były klasy I i II, a ich współzawodnictwo obejmowało:
- wykonanie plakatu promującego aktywny styl życia,
- konkurencje sportowo-rekreacyjne,
- okrzyki i doping dla klas,
- przebranie klasowe. 
Głównym celem imprezy było propagowanie wśród uczniów aktywności ruchowej, integracja społeczności szkolnej przez wspólną zabawę, kształtowanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej a w szczególności zasady fair-play oraz wdrożenie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego. Zwycięską drużyną okazała się klasa 1e, która oprócz wzorowego wykonywania wszystkich ćwiczeń świetnie bawiła się w czasie tego sportowego spotkania.

Zobacz zdjęcia w galerii...

Projekt edukacji patriotycznej: ,,REGIONALNA EDUKACJA HISTORYCZNA I WYCHOWANIE PATRIOTYCZNO-OBRONNE MŁODZIEŻY SZKOLNEJ’’

W latach 2017-2018 dwunastu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim wzięło udział w projekcie historycznym. Jego celem jest przeprowadzenie atrakcyjnych przedsięwzięć w zakresie wychowania patriotyczno-obronnego młodzieży szkolnej, opartego na regionalnych tradycjach walk o niepodległość Polski w latach 1863-1956.

Głównym obiektem zainteresowania młodzieży była postać mjr. Henryka „Hubala” Dobrzańskiego. Jednym z pierwszych przedsięwzięć w ramach akcji było nagranie wywiadu z podpułkownikiem Marianem Zachem. Tematem rozmowy było spotkanie podpułkownika z „Hubalem” oraz historia majora. Uczestnicy mieli także możliwość obejrzenia militarnych przedmiotów zgromadzonych w domu pana Zacha. Film z wywiadu został zaprezentowany klasom o profilu humanistycznym. Uczniów nie ominęły także obchody rocznicy śmierci majora w Anielinie. Kolejną częścią planu było oprowadzenie kolegów po najbliższych pomnikach historycznych w Tomaszowie Mazowieckim, między innymi pokazany został kamień upamiętniający uczestników powstań: listopadowego i styczniowego. Uczestników nie mogły także ominąć obchody Dnia Weterana w tomaszowskiej jednostce wojskowej. Uczniowie odwiedzili między innymi salę pamięci, widzieli replikę krzyża Virtuti Militari oraz mieli okazję postrzelać na wojskowej strzelnicy. 18 czerwca 2018 r. w sali gimnastycznej I LO odbyła się uroczystość z okazji stulecia niepodległości Rzeczypospolitej. Główną atrakcją była seria wykładów historycznych, których młodzież z różnych szkół wysłuchała z powagą i zainteresowaniem. Elementem projektu był również udział uczniów klasy 1A w konkursie historycznym „Droga do niepodległej w stulecie roku 1918”. Finał projektu oraz zaprezentowanie wyników pracy odbędzie się 26 września w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, a jego podsumowanie wraz z  konferencją poświęconą 100-leciu Odzyskania Niepodległości  17 października 2018 r. w Łodzi.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „ 100-LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI”

18 czerwca w I Liceum odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”. Składała się ona z serii 8 wykładów wygłoszonych przez profesorów z całej Polski. Głównym organizatorem  spotkania był Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim. Naszych gości w progach I Liceum witała pani Ewa Męcina – dyrektor szkoły oraz pani  Beata Stańczyk – Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego. Tematem przewodnim konferencji była wartość, jaką dla wszystkich patriotów jest wolność i niepodległość kraju. Swoje wykłady zaprezentowali profesor Janusz Odziemkowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dr hab. Przemysław Waingertner z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Tadeusz Wolsza z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, dr hab. Marek Dutkiewicz z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach filia w Piotrkowie Trybunalskim, dr Sebastian Pilarski z Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, dr hab. Marek Sioma z Uniwersytetu Marii  Skłodowskiej – Curie w Lublinie, dr Dariusz Rogut z Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi.  Dla wszystkich zaproszonych do udziału w konferencji , m.in. uczniów tomaszowskich szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli i dyrektorów instytucji oświatowych, była to niezwykła okazja, by pogłębić swoją wiedzę z zakresu historii XX-lecia międzywojennego oraz by w jeszcze szerszym świetle poznać działalność naszych narodowych bohaterów, którzy bezwzględnie przyczynili się, by nasza ojczyzna była „NASZĄ NIEPODLEGŁĄ”.

Zobacz zdjęcia w galerii...

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
w Tomaszowie Mazowieckim

tel. 44-724 52 34, fax 44-724 43 43
e-mail: 1lo@1lo-tomaszow.com.pl